CSS- und SVG-Farbnamen

Ein kleines! Lexikon des Internet

Definitionen • Erklärungen • Standards • Techniken

Diese Seite verwendet CSS Level 3, dass Ihr Browser leider noch nicht unterstützt oder deaktiviert ist.

Dies sind Schlüsselwörter und die dazugehörenden RGB- und HSL-Werte, wie sie in CSS und SVG verwendet werden können. Die meisten Browser unterstützen die Farbnamen, allerdings nicht alle die HSL-Funktion. Die Farbnamen kommen ursprünglich von SVG 1.0.

      currentColor     -1
      transparent     -2
      rosybrown #bc8f8f 188,143,143 0, 25, 65 25065
      indianred #cd5c5c 205,92,92 0, 53, 58 53058
      brown #a52a2a 165,42,42 0, 59, 41 59041
      firebrick #b22222 178,34,34 0, 68, 42 68042
      lightcoral #f08080 240,128,128 0, 79, 72 79072
      maroon #800000 128,0,0 0, 100, 25 100025
      darkred #8b0000 139,0,0 0, 100, 27 100027
      red #ff0000 255,0,0 0, 100, 50 100050
      snow #fffafa 255,250,250 0, 100, 99 100099
      salmon #fa8072 250,128,114 6, 93, 71 6093071
      mistyrose #ffe4e1 255,228,225 6, 100, 94 6100094
      tomato #ff6347 255,99,71 9, 100, 64 9100064
      darksalmon #e9967a 233,150,122 15, 72, 70 15072070
      orangered #ff4500 255,69,0 16, 100, 50 16100050
      coral #ff7f50 255,127,80 16, 100, 66 16100066
      lightsalmon #ffa07a 255,160,122 17, 100, 74 17100074
      sienna #a0522d 160,82,45 19, 56, 40 19056040
      chocolate #d2691e 210,105,30 25, 75, 47 25075047
      saddlebrown #8b4513 139,69,19 25, 76, 31 25076031
      seashell #fff5ee 255,245,238 25, 100, 97 25100097
      sandybrown #f4a460 244,164,96 28, 87, 67 28087067
      peachpuff #ffdab9 255,218,185 28, 100, 86 28100086
      peru #cd853f 205,133,63 30, 59, 53 30059053
      linen #faf0e6 250,240,230 30, 67, 94 30067094
      darkorange #ff8c00 255,140,0 33, 100, 50 33100050
      bisque #ffe4c4 255,228,196 33, 100, 88 33100088
      tan #d2b48c 210,180,140 34, 44, 69 34044069
      burlywood #deb887 222,184,135 34, 57, 70 34057070
      antiquewhite #faebd7 250,235,215 34, 78, 91 34078091
      navajowhite #ffdead 255,222,173 36, 100, 84 36100084
      blanchedalmond #ffebcd 255,235,205 36, 100, 90 36100090
      papayawhip #ffefd5 255,239,213 37, 100, 92 37100092
      moccasin #ffe4b5 255,228,181 38, 100, 85 38100085
      oldlace #fdf5e6 253,245,230 39, 85, 95 39085095
      wheat #f5deb3 245,222,179 39, 97, 83 39097083
      orange #ffa500 255,165,0 39, 100, 50 39100050
      floralwhite #fffaf0 255,250,240 40, 100, 97 40100097
      goldenrod #daa520 218,165,32 43, 74, 49 43074049
      darkgoldenrod #b8860b 184,134,11 43, 89, 38 43089038
      cornsilk #fff8dc 255,248,220 48, 100, 93 48100093
      gold #ffd700 255,215,0 51, 100, 50 51100050
      khaki #f0e68c 240,230,140 54, 77, 75 54077075
      lemonchiffon #fffacd 255,250,205 54, 100, 90 54100090
      palegoldenrod #eee8aa 238,232,170 55, 67, 80 55067080
      darkkhaki #bdb76b 189,183,107 56, 38, 58 56038058
      beige #f5f5dc 245,245,220 60, 56, 91 60056091
      lightgoldenrodyellow #fafad2 250,250,210 60, 80, 90 60080090
      olive #808000 128,128,0 60, 100, 25 60100025
      yellow #ffff00 255,255,0 60, 100, 50 60100050
      lightyellow #ffffe0 255,255,224 60, 100, 94 60100094
      ivory #fffff0 255,255,240 60, 100, 97 60100097
      olivedrab #6b8e23 107,142,35 80, 60, 35 80060035
      yellowgreen #9acd32 154,205,50 80, 61, 50 80061050
      darkolivegreen #556b2f 85,107,47 82, 39, 30 82039030
      greenyellow #adff2f 173,255,47 84, 100, 59 84100059
      lawngreen #7cfc00 124,252,0 90, 100, 49 90100049
      chartreuse #7fff00 127,255,0 90, 100, 50 90100050
      darkseagreen #8fbc8f 143,188,143 120, 25, 65 120025065
      forestgreen #228b22 34,139,34 120, 61, 34 120061034
      limegreen #32cd32 50,205,50 120, 61, 50 120061050
      lightgreen #90ee90 144,238,144 120, 73, 75 120073075
      palegreen #98fb98 152,251,152 120, 93, 79 120093079
      darkgreen #006400 0,100,0 120, 100, 20 120100020
      green #008000 0,128,0 120, 100, 25 120100025
      lime #00ff00 0,255,0 120, 100, 50 120100050
      honeydew #f0fff0 240,255,240 120, 100, 97 120100097
      seagreen #2e8b57 46,139,87 146, 50, 36 146050036
      mediumseagreen #3cb371 60,179,113 147, 50, 47 147050047
      springgreen #00ff7f 0,255,127 150, 100, 50 150100050
      mintcream #f5fffa 245,255,250 150, 100, 98 150100098
      mediumspringgreen #00fa9a 0,250,154 157, 100, 49 157100049
      mediumaquamarine #66cdaa 102,205,170 160, 51, 60 160051060
      aquamarine #7fffd4 127,255,212 160, 100, 75 160100075
      turquoise #40e0d0 64,224,208 174, 72, 56 174072056
      lightseagreen #20b2aa 32,178,170 177, 70, 41 177070041
      mediumturquoise #48d1cc 72,209,204 178, 60, 55 178060055
      darkslategray #2f4f4f 47,79,79 180, 25, 25 180025025
      darkslategrey #2f4f4f 47,79,79 180, 25, 25 180025025
      paleturquoise #afeeee 175,238,238 180, 65, 81 180065081
      teal #008080 0,128,128 180, 100, 25 180100025
      darkcyan #008b8b 0,139,139 180, 100, 27 180100027
      aqua #00ffff 0,255,255 180, 100, 50 180100050
      cyan #00ffff 0,255,255 180, 100, 50 180100050
      lightcyan #e0ffff 224,255,255 180, 100, 94 180100094
      azure #f0ffff 240,255,255 180, 100, 97 180100097
      darkturquoise #00ced1 0,206,209 181, 100, 41 181100041
      cadetblue #5f9ea0 95,158,160 182, 25, 50 182025050
      powderblue #b0e0e6 176,224,230 187, 52, 80 187052080
      lightblue #add8e6 173,216,230 195, 53, 79 195053079
      deepskyblue #00bfff 0,191,255 195, 100, 50 195100050
      skyblue #87ceeb 135,206,235 197, 71, 73 197071073
      lightskyblue #87cefa 135,206,250 203, 92, 75 203092075
      steelblue #4682b4 70,130,180 207, 44, 49 207044049
      aliceblue #f0f8ff 240,248,255 208, 100, 97 208100097
      slategray #708090 112,128,144 210, 13, 50 210013050
      slategrey #708090 112,128,144 210, 13, 50 210013050
      lightslategray #778899 119,136,153 210, 14, 53 210014053
      lightslategrey #778899 119,136,153 210, 14, 53 210014053
      dodgerblue #1e90ff 30,144,255 210, 100, 56 210100056
      lightsteelblue #b0c4de 176,196,222 214, 41, 78 214041078
      cornflowerblue #6495ed 100,149,237 219, 79, 66 219079066
      royalblue #4169e1 65,105,225 225, 73, 57 225073057
      midnightblue #191970 25,25,112 240, 64, 27 240064027
      lavender #e6e6fa 230,230,250 240, 67, 94 240067094
      navy #000080 0,0,128 240, 100, 25 240100025
      darkblue #00008b 0,0,139 240, 100, 27 240100027
      mediumblue #0000cd 0,0,205 240, 100, 40 240100040
      blue #0000ff 0,0,255 240, 100, 50 240100050
      ghostwhite #f8f8ff 248,248,255 240, 100, 99 240100099
      darkslateblue #483d8b 72,61,139 248, 39, 39 248039039
      slateblue #6a5acd 106,90,205 248, 53, 58 248053058
      mediumslateblue #7b68ee 123,104,238 249, 80, 67 249080067
      mediumpurple #9370db 147,112,219 260, 60, 65 260060065
      blueviolet #8a2be2 138,43,226 271, 76, 53 271076053
      indigo #4b0082 75,0,130 275, 100, 25 275100025
      darkorchid #9932cc 153,50,204 280, 61, 50 280061050
      darkviolet #9400d3 148,0,211 282, 100, 41 282100041
      mediumorchid #ba55d3 186,85,211 288, 59, 58 288059058
      thistle #d8bfd8 216,191,216 300, 24, 80 300024080
      plum #dda0dd 221,160,221 300, 47, 75 300047075
      violet #ee82ee 238,130,238 300, 76, 72 300076072
      purple #800080 128,0,128 300, 100, 25 300100025
      darkmagenta #8b008b 139,0,139 300, 100, 27 300100027
      fuchsia #ff00ff 255,0,255 300, 100, 50 300100050
      magenta #ff00ff 255,0,255 300, 100, 50 300100050
      orchid #da70d6 218,112,214 302, 59, 65 302059065
      mediumvioletred #c71585 199,21,133 322, 81, 43 322081043
      deeppink #ff1493 255,20,147 328, 100, 54 328100054
      hotpink #ff69b4 255,105,180 330, 100, 71 330100071
      palevioletred #db7093 219,112,147 340, 60, 65 340060065
      lavenderblush #fff0f5 255,240,245 340, 100, 97 340100097
      crimson #dc143c 220,20,60 348, 83, 47 348083047
      pink #ffc0cb 255,192,203 350, 100, 88 350100088
      lightpink #ffb6c1 255,182,193 351, 100, 86 351100086
      black #000000 0,0,0 0, 0, 0 000000
      dimgray #696969 105,105,105 0, 0, 41 000041
      dimgrey #696969 105,105,105 0, 0, 41 000041
      gray #808080 128,128,128 0, 0, 50 000050
      grey #808080 128,128,128 0, 0, 50 000050
      darkgray #a9a9a9 169,169,169 0, 0, 66 000066
      darkgrey #a9a9a9 169,169,169 0, 0, 66 000066
      silver #c0c0c0 192,192,192 0, 0, 75 000075
      lightgray #d3d3d3 211,211,211 0, 0, 83 000083
      lightgrey #d3d3d3 211,211,211 0, 0, 83 000083
      gainsboro #dcdcdc 220,220,220 0, 0, 86 000086
      whitesmoke #f5f5f5 245,245,245 0, 0, 96 000096
      white #ffffff 255,255,255 0, 0, 100 000100